Profil Pejabat Struktural

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
NIP : 19650310 199203 2 001
Nama                Hj.RAUDATUL JANNAH
Tempat Lahir     MALINTANG
Tanggal Lahir 10 Maret 1965
Alamat

: Martapura

Jabatan

: KASUBAG PERENCANAAN, TI &     

  PELAPORAN

Golongan : PENATA (III/c)
Pendidikan : SLTA

NIP : 198502162006042002  
Nama  : SITI KHAIRIAH, SH
Tempat Lahir : Banjarmasin
Tanggal Lahir : 16 Februari 1985
Alamat

: BANJARBARU

Jabatan

: KASUBAG KEPEGAWAIAN &

  ORGANISASI TATALAKSANA

Golongan : PENATA (III/c)
Pendidikan

: S1


NIP :  19850711 200904 2 007  
Nama                :  RAHMANIAH, S.Kom
Tempat Lahir    

:  Banjarmasin

Tanggal Lahir :  11 Juli 1985
Alamat

:  BANJARBARU

Jabatan

: KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

Golongan : PENATA (III/c)                     
Pendidikan : S1                                                

 


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko